Trong bài viết trước tôi đã đề xuất một kế hoạch tổng thể cho vấn đề rác thải. Một trong đó là làm sao khuyến khích mọi người phân loại, để rác đúng nơi quy định, giáo dục về rác trong các trường học. Để rác đúng nơi, đúng cách? Có thể hỏi một cách…

Read More

Thống kê năm 2018,80 000 tấn là số rác thải nhựa và nilon trong 1 ngày của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.80 000 000 kilogram nhựa và nilon này trị giá bao nhiêu? Và chúng ta có thể làm được gì từ chúng?Theo ngôn ngữ “đồng nát”, tức là đội ngũ thu…

Read More