Năm nay đánh dấu 80 năm phát minh ra nylon (1938). Là một vật liệu phổ biến ngày nay, bạn có thể không biết nylon mang tính cách mạng như thế nào khi lần đầu tiên tung ra thị trường, hay bi kịch đằng sau tác giả của nó. Khoa học và Khám phá Vào…

Read More