Vì sao vậy? Đó có phải là điều chúng ta nên làm? Hay ngược lại? Tôi không biết nhưng tôi chắc rằng đó là thứ chúng ta nhìn thấy mỗi khi ra khỏi nhà! (Có thể không cần ra khỏi nhà bạn cũng gặp :D).

Read More