Gần đây rầm rộ phong trào “Chống rác thải nhựa”, Tẩy chay túi nilon và đồ nhựa dùng một lần, phong trào gói rau bằng lá chuối, dùng ống hút từ cỏ/tre/bột gạo. Và sự thật đã không thể che dấu: KHÔNG CÒN CHỖ ĐỂ RÁC. Trong một bài viết trước đây, khi thành phố…

Read More

Vừa qua tôi nghe một phong trào rất mang tính biển hiệu: “Phong trào chống rác thải nhựa”. Không phải tầm thường, nó là phong trào qui mô quốc gia – national hẳn hoi. Với sự góp mặt lãnh đạo cao nhất chính phủ, đây thực sự là một thông điệp nghiêm túc. Có rất…

Read More