Trong Tại sao rác,  nếu như phân (gọi là cứt thì chính xác hơn, mặc dù thành phần chính là giống nhau) cho ta biết thân chủ đang khoẻ mạng không thì rác cho ta thấy dấu hiệu bệnh lý của xã hội.Giờ đây nhìn vào rác, bạn sẽ thấy hỗn độn những chai lọ, giầy dép,…

Read More