Vừa qua tôi nghe một phong trào rất mang tính biển hiệu: “Phong trào chống rác thải nhựa”. Không phải tầm thường, nó là phong trào qui mô quốc gia – national hẳn hoi. Với sự góp mặt lãnh đạo cao nhất chính phủ, đây thực sự là một thông điệp nghiêm túc. Có rất…

Read More

Thống kê năm 2018,80 000 tấn là số rác thải nhựa và nilon trong 1 ngày của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.80 000 000 kilogram nhựa và nilon này trị giá bao nhiêu? Và chúng ta có thể làm được gì từ chúng?Theo ngôn ngữ “đồng nát”, tức là đội ngũ thu…

Read More